Dataskyddsförordningen

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 
Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Vi lämnar (säljer) aldrig personuppgifter till andra företag eller liknande. 

Var hämtar vi personuppgifterna?

Personuppgifterna hämtas från dig när du beställer varor i vår webbshop eller genom andra kontakter mellan dig såsom användandet av vår kontaktsida. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. 

samtycke till behandling av personuppgifter

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska ska kunna behandla din lagda order. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att sparas enligt gällande lagstiftning avseende bokföring dvs. 7 år. 

Dataskyddsförordningen GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation)
är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj och ersätter den svenska person- uppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.